Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie

„ Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć , że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” Maria Skłodowska-Curie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Historia szkoły

Historia szkoły

Drukuj PDF

Historia szkoły w Gościejewie

Początki szkolnictwa

Pierwsze wieści dotyczące początków szkoły w Gościejewie pochodzą od naocznych świadków, żyjących jeszcze w połowie XX wieku. Na podstawie ich relacji czytamy w kronice szkoły, że w Gościejewie, w centrum wsi, były dwie szkoły. Każda z nich miała  swojego kierownika. Pierwsza z nich - stara szkoła przeznaczona do nauczania dzieci polskich (kierownik Spirewka) i druga - nowa, większa zbudowana w 1879 roku dla dzieci kolonistów niemieckich. Wskutek wzrostu liczby dzieci polskich, a zmniejszającej się liczby dzieci niemieckich, wykorzystano budynek nowej szkoły dla dzieci polskich z dwoma, a potem trzema klasami, natomiast dzieci niemieckie z niemieckim nauczycielem – kierownikiem przeniesiono do budynku starej szkoły. Panujący antagonizm między dziatwą szkolną narodowości polskiej i niemieckiej spowodował zabójstwo polskiego ucznia  Stanisława Lijewskiego przez uczniów niemieckich. Było to w roku 1932,  wskutek czego władze szkolne zarządziły połączenie obu szkół w nowym, większym budynku i już pod jednym kierownictwem. Stary budynek przeznaczono na mieszkanie nauczycielskie i wiejską świetlicę. 

Lata 1932 – 1939

 W miejsce dotychczasowych dwóch kierowników mianowany został kierownikiem 4-letniej Publicznej Szkoły Powszechnej w Gościejewie, w drodze konkursu,  dotychczasowy nauczyciel szkoły w Rogoźnie  Jan Święch.  Kierownictwo szkoły obejmowało wówczas szkołę II stopnia – 6 klas dla dzieci polskich i szkołę I stopnia – 4 klasy dla dzieci niemieckich z niemieckim językiem nauczania. W tym czasie nauczycielami dzieci polskich byli: Jan Święch, Kuźmakówna, Maria Weber (Pleśniarska), Gertruda Piotrowska – Malcherek oraz w niepełnym wymiarze godzin: Czarnecki, Pluciński, Zbigniew Szatkowski. Niemieckie dzieci uczyli Artur Schenk, a później Rozner. Stan ten trwał do wybuchu II wojny światowej.

 

Okres okupacji – 1939 - 1945

 W czasie okupacji hitlerowskiej dzieci niemieckie uczyły się w Rogoźnie, a dzieci polskie w Tarnowie. Budynek szkoły w Gościejewie Niemcy przeznaczyli dla Hitlerjugend.

                                                       Organizacja pierwszego roku szkolnego po wojnie

Nauka  początkowo prowizoryczna,  prowadzona przeważnie przez siły niekwalifikowane, stopniowo przybierała obraz zwięźlejszej organizacji. 20 marca 1945 roku skazany przez Niemców na karę śmierci szczęśliwie  powrócił na swe stanowisko kierownik Jan Święch. Utworzono pierwszą klasę normalną oraz pierwszą i drugą klasę przyspieszoną z liczbą dzieci 115 i  trzema nauczycielami: Jan Święch, Antoni Namysł i Janina Tomczak. W tym samym roku zorganizowano kurs dla 23 osób dorosłych z możliwością zdania egzaminu w ciągu trzech lat.

Kolejne powojenne lata - 1946 – 1954

W kolejnych powojennych latach nauka w gościejewskiej szkole, pod względem organizacyjnym, obejmowała nadal klasy o normalnym oraz o przyspieszonym toku nauki. W ciągu jednego roku klasa przyspieszona przerabiała program nauczania dwóch klas. Liczba uczniów w szkole w tym czasie wahała się od 116 do 153.Od 1946 roku szkoła miała charakter zbiorczej. Do klasy V i VI  dojeżdżali uczniowie z Kaziopola, Owieczek  i Gościejewka, a od roku szkolnego 1947/48 także z Tarnowa, gdyż od tego roku szkoła była siedmioklasową. W tym czasie szkoła, choć działała w trudnej, powojennej rzeczywistości, organizowała dla uczniów wycieczki, świąteczne upominki, zabawy karnawałowe i kończące rok szkolny, zawody sportowe, wyjazdy do Rogoźna na filmy oświatowe. Szkoła czynnie włączała się w życie środowiska: przygotowywano okolicznościowe akademie oraz występy dożynkowe z tańcami ludowymi, przedstawienia świąteczne i wystawy. Uczniowie brali udział w akcjach sadzenia drzewek, zbierania makulatury i złomu. Dzieci korzystały z systematycznych badań lekarskich, jakie odbywały się w szkole.

Wizytacja ministerialna

11 kwietnia 1949r. minister oświaty Stanisław Skrzeszewski wizytował szkolnictwo na terenie powiatu obornickiego. Swoją obecnością zaszczycił również Szkołę Podstawową w Gościejewie. Dziękował i gratulował kierownikowi i gronu pedagogicznemu „pomyślnych wyników w pracy”. Do roku 1955 w szkole uczyli w kolejnych latach: kierownik  Jan Święch i nauczyciele: Janina Tomczak, Irena Zimka, Alojzy Wendland, Anna Banasiak, Jan Kaczmarek, Halina Witkowska, Ignacy Smarsz, Bolesław Wierbiński, Krystyna Zamęcka, Michalina Malicka, Urszula Pidde (Wierbińska), Marian                                                    Sokołowski, Zofia Ignasiak (Dorna), IrenaWarguła, Maria Górak. W jednym roku szkolnym pracowało trzech lub czterech nauczycieli. Pierwsze powojenne lata cechowała duża płynność kadr.  Nauczyciele pracowali rok lub dwa, przechodząc do innych szkół.


Lata 1955 – 1984

Zmiana kierownika szkoły

27 listopada 1954 roku umiera, w wieku 56 lat, dotychczasowy kierownik szkoły Jan Święch. W roku szkolnym 1954/55, w miesiącach choroby i po śmierci, zastąpiła go nauczycielka Zofia Ignasiak (Dorna). Z dniem 1 września 1955 roku kierownikiem siedmioklasowej szkoły został Jan Szumiński – nauczyciel LO w Sędziszowie Małopolskim, a ostatnio wychowawca Domu Harcerza w Rogoźnie. W kolejnych latach powiększyła się liczba pracujących nauczycieli  do 7, w zależności od  liczby uczniów 117 do170. Do lat 70 – tych w szkole pracowali: Jan Szumiński, Zofia Ignasiak, Irena Warguła, Michalina Malicka, Teresa Nowak, Maria Wrzeszcz, Bronisław Wilczyński, Ryszard Signetzki, Maria Szumińska, Zygmunt Wrzeszcz, Mieczysław Krzyśka, Anna Chudzicka, Florian Kruger, Krystyna Pijanowska, Aleksandra Springer, Aleksandra Krajniak, Anna Bukowska, Maria Fiedor, Maria Ignasiak, Wanda Wiśniewska, Maria Kaczmarek. W szkole działały następujące organizacje: Drużyna Harcerska , Koło Odbudowy Warszawy , Samorząd Uczniowski,  Koło PCK , Koło SKO, Koło Żywego Słowa, Kółko Artystyczne, Szkolne Koło Sportowe - SKS. Na terenie szkoły urządzono też boisko sportowe do piłki ręcznej, a młodzież szkolna korzystała z wybudowanego na wsi  stadionu sportowego. Za zarobione w różnych akcjach pieniądze (wykopki, sadzenie lasu, zbiórki kasztanów i żołędzi), kupowano sprzęt sportowy (stroje sportowe, łyżwy, kije hokejowe, piłki itp.).

   

Drugi budynek szkoły

Na skutek długich starań i determinacji kierownika szkoły w 1956 roku   przyznano szkole budynek po byłej elektrowni, należącej do spalonego zakładu leczniczego, mieszczący się w parku. Po dokonaniu kapitalnego remontu (elektryfikacja, nowe sufity, podłogi, wymiana okien i drzwi), nauka
w drugim budynku rozpoczęła się 1 września 1957 roku. Uczyły się tam dzieci
z klas I – IV. Odtąd nauka w szkole nie musiała odbywać się na dwie zmiany.

Podwyższenie stopnia organizacji szkoły

W 1966 roku zostaje podniesiony stopień organizacyjny szkół podstawowych o klasę ósmą. Rok szkolny 1966/67 był  pierwszym rokiem nauki szkoły ośmioletniej. W związku z tym urządzono cztery klasopracownie: fizyczno -  chemiczną, biologiczno – geograficzną, nauczania początkowego
i przedmiotów humanistycznych. Jak na owe czasy klasopracownie były  dobrze wyposażone w nowoczesne wówczas sprzęty, meble szkolne i pomoce naukowe. Kierownictwo szkoły przez wiele lat systematycznie dbało o poprawę warunków oraz estetykę obiektu szkolnego. Dokonano wymiany okien i lamp oświetleniowych w całym obiekcie szkolnym, założono nowe drzwi wejściowe oraz wymieniono opłotowanie wokół szkoły. Budynek został odremontowany poprzez przekładanie dachu, wymianę rynien, założenie odgromników i otynkowanie. Estetykę wokół szkoły poprawiano zadrzewianiem, ukwiecaniem oraz zakładaniem płytek chodnikowych. W szkole w  Gościejewie,  przez wiele lat, uczniowie Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie odbywali praktyki przygotowujące ich do zawodu nauczycielskiego.

 

Obniżenie stopnia organizacji szkoły  - 1977 rok

Taki stan (szkoły ośmioklasowej) trwał do roku 1977, kiedy to zarządzeniem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile z dnia 1 sierpnia 1977 roku utworzono w  Rogoźnie Zbiorczą Szkołę Gminną. W związku z tym Szkoła Podstawowa w Gościejewie przeszła kolejną reorganizację. Tym razem obniżono stopień organizacyjny szkoły w pierwszym roku do klas I – IV, a następnie do klas I – III. Spowodowało to przekazanie wielu dóbr materialnych (pomoce naukowe, sprzęty, księgozbiór) do innych szkół w gminie – Tarnowo, Parkowo, Rogoźno. Zmniejszyła się też liczba nauczycieli, większość z nich podjęła pracę w szkołach w Tarnowie, Rogoźnie i Parkowie. Od roku szkolnego 1977/78, w sposób zorganizowany, uczniowie dojeżdżali do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rogoźnie. W szkole w Gościejewie, będącej odtąd Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rogoźnie, pracowali Jan Szumiński  i Maria Szumińska. W tym czasie szkoła wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie na Klasopracownię Nauczania Początkowego w punktach filialnych i zdobyła drugie miejsce. Z końcem roku szkolnego 1982/83 kierownik Jan Szumiński przeszedł na emeryturę. Zmarł 3 lutego 1985 roku.

 

Kolejne zmiany

Od września 1983 roku Punkt Filialny w Gościejewie stał się znowu samodzielną placówką i funkcjonował jako trzyklasowa Szkoła Podstawowa w Gościejewie. W roku 1983/84 dyrektorem została Maria Szumińska, a na stanowisku nauczyciela pracę podjęła Radosława Jurga.
W czerwcu 1984 roku Maria Szumińska przeszła  na emeryturę. Na stanowisko dyrektora, z dniem 1 września 1984r., została oddelegowana nauczycielka Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rogoźnie Krystyna Pijanowska.

                

Lata 1984 – 1991

Na wniosek rodziców i rady pedagogicznej oraz na podstawie zarządzenia władz oświatowych podniesiono stopień organizacyjny szkoły:

   
                                           1985 rok – do klasy IV      
                                           1986 rok – do klasy V
                                           1988 rok – do klasy VI


Do sześciu oddziałów szkoły uczęszczało około 100 uczniów. Od roku 1984 wznowiono działalność harcerską. Powstała drużyna zuchowa „Słoneczna Gromada”, którą prowadziła nauczycielka Danuta Skotnicka. Ponadto w szkole działały koła zainteresowań, chór, koło PCK i SKO. Organizowano zimowiska, wycieczki, gminne konkursy czytania. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych i przeglądach.  W 1986 roku szkoła w Gościejewie zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Współzawodnictwo Szkół” w kategorii szkół o niższym stopniu organizacyjnym. W tych latach szkoła miała ogromną pomoc ze strony zakładów pracy. Dyrektor  współpracował z zakładami: PGR – Ruda, Pilskimi Fabrykami Mebli – Zakład Rogoźno, Fabryką Maszyn Rolniczych – Rofama w Rogoźnie.  Współpraca polegała głównie na  przekazywaniu materiałów budowlanych oraz wykonywaniu wielu prac remontowych i usługowych na rzecz szkoły. Budynek szkolny został unowocześniony przez założenie centralnego ogrzewania, wymianę podłóg oraz naprawę dachu.

Sala gimnastyczna

Po wybudowaniu i oddaniu sali wiejskiej mieszczącej się w nowej remizie OSP, we wrześniu 1988 roku, dotychczasową, starą salę wiejską sołtys i rada sołecka Gościejewa przekazała w użytkowanie szkole. Po kapitalnym remoncie, w którym pomagały zakłady pracy i wielu rodziców, salę postanowiono przeznaczyć na salę gimnastyczną. Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku sali gimnastycznej nastąpiło dnia 24 października 1990 roku.

W latach 1984 – 1991 w szkole pracowali:

Dyrektor – Krystyna Pijanowska, nauczyciele: Radosława Jurga, Danuta Skotnicka, Longina Pijanowska, Mariola Jędrzejewska, Danuta Koprowska, Danuta Majchrzak, Tomasz Połajdowicz, Ewa Grzybowska, Andrzej Geszke, Iwona Chmielewska.

Dyrektor  Krystyna Pijanowska kierowała placówką przez siedem lat do czasu przejścia na emeryturę w sierpniu 1991roku.

Lata 1991 - 2004

Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły

Z dniem 1 września 1991 roku, w wyniku konkursu,  stanowisko dyrektora powierzono  nauczycielce szkoły mgr Longinie Pijanowskiej. Szkoła nadal była placówką sześcioklasową, do której uczęszczało 100 – 120 uczniów.

Zmiana obwodu szkoły:      Od 1 września 1993 roku zmieniony został obwód szkoły. Szkoła w Owieczkach została Szkołą Filialną Szkoły Podstawowej w Gościejewie. Pracowali tam: Łucja Michalska, Wacława Olenderska, Ewa Woźna (Mizera). W roku 2000 filia w Owieczkach została zlikwidowana. Wszystkie dzieci uczęszczały do szkoły w Gościejewie.

Podwyższenie stopnia organizacji szkoły

W związku ze wzrostem liczby uczniów, na wniosek społeczności szkolnej Zarząd Gminy Rogoźno podniósł poziom organizacyjny szkoły do klasy VIII. W roku szkolnym 1997/1998 naukę rozpoczęła klasa VII, a w następnym klasa VIII.

Adaptacja i modernizacja budynku

 
Zwiększająca się liczba uczniów oraz trudności bazowe spowodowały, że Zarząd Gminy Rogoźno przychylił się do wniosku o zaadaptowanie i zmodernizowanie budynku gospodarczego na cele szkolne. W ciągu kilku miesięcy przebudowano budynek, w którym urządzono świetlicę z zapleczem socjalno – sanitarnym. Inwestycja udała się dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, Rady Sołeckiej i władz gminnych. Pozyskano wielu sponsorów oraz pomoc gospodarczą rodziców. Została poprawiona higiena oraz warunki nauki i pracy. Zaadaptowany budynek został oddany do użytku 1 września 1997r. W uroczystości wziął udział poseł Ziemi Pilskiej Marek Borowski.    

Ważne wyróżnienie

Rada Miejska Rogoźna, na wniosek Rady Sołeckiej Gościejewa, Uchwałą NR XLIII/385/2002 z dnia 27.06.2002r. przyznała Szkole Podstawowej w Gościejewie medal pamiątkowy „Zasłużony dla Rogoźna” z jednoczesnym wpisem do Księgi Honorowej. Uroczystego wręczenia dokonali Burmistrz Rogoźna Czesław Gruszka i przewodniczący Rady Miasta Rogoźna Zdzisław Hinz. Szkoła w Gościejewie była pierwszą, która otrzymała to zaszczytne odznaczenie. W uzasadnieniu podkreślano, że „…placówka bardzo dobrze kształci, wychowuje i opiekuje się dziećmi, wyróżnia się demokratycznym systemem zarządzania oraz współdziałaniem nauczycieli z rodzicami i uczniami, władzami samorządu i nadzoru pedagogicznego. Stanowi ośrodek kultury na wsi.” W wyniku wprowadzonej reformy ustroju szkolnego, od 1 września 2000r., szkoła ponownie jest sześcioklasową.

Z dniem 1 września 2003 roku w strukturę Szkoły Podstawowej w Gościejewie włączono mieszczące się w parku przedszkole.

Organizacje i konkursy, działalność środowiskowa szkoły

 

 

 

W tym okresie szkoła podejmowała szeroką działalność na rzecz środowiska lokalnego. Była organizatorem spotkań wigilijnych dla starszych i samotnych mieszkańców, Dni Babci i Dziadka, balików dla dzieci i zabaw karnawałowych dla rodziców, festynów rodzinnych, wycieczek po Polsce, biwaków, rajdów, małych form wypoczynku letniego i zimowego. Placówka czynnie  włączała się w akcje: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, brała udział w licznych konkursach: „Bajkowy Świat”, „Zachwyt nad światem przyrody”, „Kangur”, „Konkurs Ekologiczny”,
 w dorocznych przeglądach dorobku artystycznego szkół i w wielu konkursach przedmiotowych. Przygotowywała programy artystyczne na spotkania koła emerytów w Rogoźnie. Gościejewska placówka zorganizowała cztery Gminne Konkursy Mitologiczne, które nadal kontynuuje  (obecnie o randze konkursu powiatowego). W gminnym konkursie „Dbajmy o piękno naszych wsi” w roku 1995 szkoła w Gościejewie i punkt filialny w Owieczkach zdobyły wyróżnienie. W szkole działały: Samorząd Szkolny, Koło Ligi Ochrony Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło TPD.

Grono pedagogiczne w latach 1991 – 2004

Dyrektor szkoły - Longina Pijanowska, nauczyciele: Radosława Jurga, Mariola Jędrzejewska, Katarzyna Kachlicka, Katarzyna Gniadek, Danuta Majchrzak, Andrzej Geszke, Paweł Kania, Iwona Chmielewska, Jarosław Czerwiński, Barbara Błażejewska, Wiesław Jóźwiak, Wacława Olenderska, Maria Sierzchuła, Katarzyna Michalska (Mumot), Ewa Mizera, Janusz Jędrzejewski, Jadwiga Krzywonos.

Pracownicy obsługi: Henryka Pacholczak, Karolina Kozłowska, Marek Nowak, Irena Umeniuk, Barbara Nowak.

Rok 2004

Dnia 31 marca 2004 roku Rada Miejska Rogoźna, po odbyciu wcześniejszych rozmów ze środowiskiem lokalnym i dyrektorami szkół, podjęła decyzję o utworzeniu, z dniem 01 września 2004 roku, Zespołu Szkół w Gościejewie. Placówka powstała na bazie dwóch dotychczas osobno funkcjonujących szkół: Szkoły Podstawowej w Gościejewie i Szkoły Podstawowej w Tarnowie. W skład utworzonego zespołu szkół weszły: szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I – VI, gimnazjum, oddziały zerowe w miejscowości Gościejewo i Tarnowo.  Obwód szkolny Zespołu Szkół w Gościejewie stanowią wsie: Gościejewo, Nowy Młyn, Owieczki, Żołędzin, Ruda, Karolewo, Laskowo i Tarnowo. W wyniku połączenia dwóch placówek zajęcia edukacyjne odbywają się w Gościejewie i Tarnowie. Dyrektorem zespołu szkół, w drodze konkursu, została dotychczasowa dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościejewie mgr Longina Pijanowska.

                                                                                       Rok 2006

 

                                             Opracowanie na podstawie kronik szkolnych
                                                                      oraz wspomnień osób
                                                     związanych z gościejewskim szkolnictwem
                                                              Damiana Szumińska – Jabłońska
                                                                       Longina Pijanowska

 
Reklama

Biuletyn Informacji Publcznej

Uroczystość Nadania Imienia Noblistów Polskich

Tygodniowy plan zajęć ważny od 04 września 2017 r.

Zapraszamy do galerii


Nobliści Polscy

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Kalendarz

luty 2014
Tpwścpsn
0512
063456789
0710111213141516
0817181920212223
092425262728

Nasze rysunki

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Projekt 4elt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama